Dobór soczewek kontaktowych u specjalisty

08 Lut, 2012  /  Pierwsze kroki w soczewkach

Podjęcie decyzji o noszeniu soczewek kontaktowych w miejsce tradycyjnych okularów powinno być poprzedzone wizytą u specjalisty. Powinien on wydać na podstawie wykonanych badań okulistycznych poradę, czy w przypadku danego pacjenta w ogóle wskazane jest noszenie soczewek, a jeśli tak, to jakie powinny być to soczewki. Zaleca się dobór soczewek kontaktowych u specjalisty, ponieważ lekarz dobierze szkła najbardziej odpowiednie dla naszych oczu, pokaże, jak ich używać, a także umożliwi nam wypróbowanie soczewek różnych producentów. Dzięki temu nie musimy ich kupować. 

Wizyta u specjalisty w przypadku doboru soczewek kontaktowych trwa nieco dłużej niż rutynowa wizyta u okulisty, ponieważ lekarz musi dobrać soczewki biorąc pod uwagę różne parametry. Jeśli chcemy, aby okulista – kontaktolog wybrał dla nas soczewki, przed przystąpieniem do badania zaznaczmy to. Dobór soczewek dla pacjenta przez specjalistę odbywa się w kilku etapach:

  1. Wywiad lekarski – okulista pyta pacjenta o jego ogólny stan zdrowia i wzroku, oraz powód, dla którego chce nosić soczewki. 
  2. Pełne badanie wzroku – złożone jest ono z kilku testów, których celem jest ustalenie ostrości wzroku pacjenta. Jest on przebadany pod kątem jakości widzenia, funkcjonowania mięśni, które odpowiadają za ruch gałek ocznych, ciśnienia wewnątrz gałek, widzenia percepcyjnego i percepcji głębi. Jeśli w toku badań okulista nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań do noszenia szkieł kontaktowych, wypisze na nie receptę. 
  3. Dopasowanie odpowiednich szkieł kontaktowych – kontaktolog dokonuje pomiaru oczu i oceny widzenia, i na ich podstawie dobiera soczewki. Kontroluje również wrażliwość oczu pacjenta i tendencję gałki ocznej do wysychania. 
  4. Założenie soczewek próbnych – jeśli już pierwsza, przymierzona para soczewek będzie idealnie leżała na oczach pacjenta i nie będzie on odczuwał dyskomfortu, to soczewki zostaną automatycznie dobrane. Jeśli jednak tak nie będzie, pacjent może przymierzać więcej par soczewek. Kiedy okulista stwierdzi, że dopasowane soczewki są właściwe, przeszkoli pacjenta w zakresie  użytkowania i pielęgnacji soczewek.
  5. Przeszkolenie pacjenta – polega to na pokazaniu przez okulistę, w jaki sposób zakładać i zdejmować soczewki, przechowywać je i pielęgnować. 
 
Po 30 dniach od dobrania soczewek, należy zgłosić się na kontrolę do lekarza okulisty, aby ten sprawdził, czy soczewki będą dobrym rozwiązaniem dla pacjenta i czy potrafi on odpowiednio się z nimi obchodzić. 

Dodaj pierwszy komentarz!