Soczewki kontaktowe dopasowane do wady wzroku

16 Lut, 2012  /  Porady i ciekawostki

Soczewki kontaktowe najczęściej dopasowywane są przez kontaktologa czy okulistę na podstawie wady wzroku pacjenta. Inne parametry, takie jak krzywizna soczewki i gałki ocznej, również mają znaczenie, ale wada wzroku ma tu wartość nadrzędną.

Korekcja krótkowzroczności

Pacjenci z krótkowzrocznością, czyli mający dysproporcje pomiędzy mocą układu optycznego oka, a długością gałki ocznej, nie widzą wyraźnie przedmiotów znajdujących się w dali. Z kolei, przedmioty i obiekty znajdujące się blisko osoby krótkowzrocznej są widziane idealnie. Korygowanie tej wady wzroku polega na zastosowaniu soczewek rozpraszających – okularowych lub kontaktowych. 
 
Dzięki wyborze dla krótkowidza soczewek kontaktowych, wszystkie obserwowane obrazy mają zawsze naturalną wielkość. Soczewki dają lepsze i szersze pole widzenia dla pacjenta, ponieważ poruszają się na oczach wraz z ruchem gałek. Nie dają one zniekształceń obserwowanego obrazu przy patrzeniu w bok, co ma miejsce w przypadku zastosowania szkieł okularowych. Na działanie soczewek kontaktowych dla krótkowidzów nie wpływa deszcz, ani szybka zmiana temperatury otoczenia. 

Korekcja nadwzroczności

Dalekowidztwo, czyli inaczej nadwzroczność jest wadą wzroku polegającą na tym, że przedmioty znajdujące się blisko danej osoby są widziane nieostro, w przeciwieństwie do obiektów położonych w znacznym odległości. W przypadku nadwzroczności moc układu optycznego oka jest zbyt mała albo oko jest zbyt krótkie. Układ optyczny oka jest zdolny do akomodacji, co powoduje, że największe problemy pacjent ma przy oglądaniu przedmiotów w bliskiej odległości. Korekcja tej wady wzroku polega na zastosowaniu soczewek skupiających. Mogą to być soczewki kontaktowe, które dają użytkownikowi te same zalety stosowania, co w przypadku soczewek dla krótkowidzów. 

Korekcja starczowzroczności

Starczowzroczność czyli inaczej prezbiopia jest postępującym procesem utraty zdolności soczewki do zmiany swojej mocy. Jest to proces naturalnego starzenia się oka i najczęściej pojawia się u osób po 40. roku życia. Zaczynają mieć one przede wszystkim trudności z czytaniem. Z czasem, konieczne jest korzystanie z okularów do czytania. Prezbiopię również można korygować z zastosowaniem soczewek progresywnych lub dwuogniskowych. 

Korekcja astygmatyzmu

Soczewki kontaktowe nowej generacji są w stanie korygować nawet takie wady, jak astygmatyzm, które jeszcze do niedawna dyskwalifikowały pacjenta w zakresie noszenia szkieł kontaktowych. Astygmatyzm jest wadą wzroku, w której promienie światła wpadające do oka w różnych płaszczyznach są różnie załamywane. Astygmatyzm wywołany jest najczęściej przez toryczny kształt rogówki. W przypadku soczewek dla astygmatyków wykorzystywane są tzw. soczewki toryczne, czyli cylindryczne soczewki korygujące, mające dwie różne moce, aby wszystkie wpadające do oka promienie świetlne zogniskowały się na siatkówce. 
 

Dodaj pierwszy komentarz!